ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Friday, 01 December 2017

                     ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  - ข้อมูลทิศทางการพัฒนาภาคฯ (พ.ศ.2560-2564) Click

  - ข้อมูลแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ Click  

  - ข้อมูลกลุ่มโครงการที่หน่วยงานกลางกำหนด Click

  - ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) พ.ศ.2560 Click

  - ผังโครงสร้างการแบ่งงาน Click

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 December 2017 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ