ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
แผนปฎิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี2561 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 08 February 2017

แผนปฎิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี2561

1.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

2.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

5.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

6.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

8.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

9.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

10.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

11.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

12.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

13.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

14.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

15.กลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนบน 1

16.กลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนบน 2

17.กลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนล่าง 1

18.กลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนล่าง 2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 February 2017 )
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
coaching Tip 2
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                          รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                      รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 

 

                                                     รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและ

                                                         ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ประกาศ สบจ.สป.

ประกาศรายชื่อ
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ