ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดอุทัยธานี 1 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Thursday, 17 March 2016

จังหวัดอุทัยธานี

 

         กำหนดการ

         ผังการจัดงาน 

         ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 

         การจัดเวทีและที่นั่ง 

         การจัดนิทรรศการ 

         การปลูกต้นไม้ 

         คำกล่าวต่างๆ

         สรุปผลการลงพื้นที่

         ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 June 2016 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ